«Έξυπνη ηγεσία» στο μικρό κράτος: Η περίπτωση της Κύπρου

Το παρακάτω απόσπασμα αποτελεί μέρος επιστημονικής μελέτης του Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων κ. Η. Κουσκουβέλη σχετικά με το πως ένα μικρό κράτος μπορεί να διαχειριστεί την πολιτική του με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτύχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Το μεγαλύτερο μέρος επαφίεται στην ηγεσία του κράτους και την αποτελεσματική διαχείριση … Συνεχίστε να διαβάζετε «Έξυπνη ηγεσία» στο μικρό κράτος: Η περίπτωση της Κύπρου.

Advertisements