Εδώ δημοσιεύονται προσωπικά άρθρα τα οποία είτε έχουν να κάνουν με την έκφραση προσωπικών απόψεων πάνω σε πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα, γεγονότα και επικαιρότητα (Βλ. Στήλη «Απόψεις – Πολιτική») είτε ημιεπιστημονικές αναλύσεις με εργαλεία από την πολιτική επικοινωνία και ρητορική και από τις διεθνείς σχέσεις (Βλ. Στήλη «Αναλύσεις»).

Οι αναλύσεις μπορεί να πρωτοδημοσιέυονται εδώ ή να είναι αναπαραγωγή από άλλα site ή εφημερίδες όπου έχουν δημοσιευτεί. Σε κάθε περίπτωση το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτές τις στήλες είναι εντελώς προσωπικό και απαγορεύεται η δημοσίευση μέρους ή όλου του κειμένου χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή.

Καλή Ανάγνωση!

Advertisements